Szafy

Dzięki opcjom stworzenia szafy o wysokości do 3,6 metrów i szerokości do 6 metrów, możliwości przechowywania są nieograniczone.

Porównaj nasze szafy <br class="hidden md:block"> i znajdź odpowiednią dla siebie

Porównaj nasze szafy i znajdź odpowiednią dla siebie

Odkryj

32 z 4403

Pokazywane 32 z 4403

Znajdź swoją <br class=\"lg-max:hidden\">idealnie dopasowaną szafę

Znajdź swoją
idealnie dopasowaną szafę

Wybierz swój

Tylko is delighted to present our exceptional range of grey wardrobes, designed with the perfect blend of functionality and style. Our collection features an array of grey wardrobe sets, including options with drawers and different sizes to meet your storage needs. Discover the perfect grey wardrobe for your home with Tylko.

Grey wardrobe sets

Our grey wardrobe sets are designed to offer a cohesive and stylish storage solution for your bedroom. Ranging from grey single wardrobes to grey triple wardrobes, these sets offer ample storage for clothing, accessories, and other personal items. The dark grey wardrobe options add a touch of sophistication, while the light grey wardrobe selections provide a fresh and airy feel. Whatever your taste, our grey wardrobe sets are sure to complement your interior decor.

Practical grey wardrobes with drawers

For those seeking additional storage solutions, our grey wardrobes with drawers are an ideal choice. These wardrobes feature a combination of hanging space and drawers, providing versatile storage options for your belongings. The 3 door wardrobe grey options offer a balanced design, allowing you to neatly organise your clothing and accessories. With their practicality and aesthetic appeal, our grey wardrobes with drawers are perfect for any bedroom.

Spacious large grey wardrobes

For those with extensive clothing collections or who share a wardrobe, our large grey wardrobes offer the perfect solution. These wardrobes provide generous storage space, ensuring that all of your items are neatly stored and easily accessible. The small grey wardrobe options are perfect for compact spaces, while the grey 4 doors wardrobe choices offer expansive storage for larger bedrooms. With their sleek design and ample space, our large grey wardrobes are an essential addition to your home.

Quality and Style of our grey wardrobes

At Tylko, we are dedicated to providing high-quality, stylish furniture that enhances your living spaces. Our grey wardrobe collection is no exception, crafted from durable materials and designed with attention to detail. Each piece is thoughtfully designed to ensure longevity and style, making our grey wardrobes the perfect investment for your home.

Explore our grey wardrobe collection today and discover the ideal storage solution to complement your bedroom decor. With Tylko, you can rest assured that you are investing in a product that combines both form and function, providing you with a timeless piece that you will enjoy for years to come.

Twoje doświadczenie ma dla nas znaczenie.

Tylko wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, personalizując treści i reklamy oraz gromadząc informacje o klientach.

W razie potrzeby możemy udostępniać odpowiednie informacje naszym partnerom w mediach społecznościowych i w celach analitycznych.

Klikając "W porządku", akceptujesz wszystkie pliki cookie i zgadzasz się z naszą polityką plików cookie, która dotyczy zarówno sklepu internetowego Tylko, jak i bloga Tylko. Możesz edytować swoje preferencje, wybierając "Ustawienia".