Przechowywanie płyt winylowych

Nasze szafki do przechowywania winyli posiadają odpowiednie półki do przechowywania płyt o głębokości 40 cm oraz funkcjonalne trzy rzędy wysokości.

32 z 472

Pokazywane 32 z 472

<p>Wciąż szukasz? </p> Skonfiguruj

Wciąż szukasz?

Skonfiguruj
idealna półka gotowa w kilka sekund.

Zaprojektuj swój mebel

Transform your music collection into a striking display with Tylko's exquisite range of black vinyl record storage units. Our sophisticated and stylish storage solutions are designed to protect, organise, and showcase your prized records, ensuring your cherished albums always have a well-appointed home.

Black vinyl storage

Experience the perfect blend of elegance and functionality with our black vinyl storage solutions, specifically crafted to cater to the needs of vinyl enthusiasts. These striking storage units boast a timeless design that complements a wide range of interior styles, providing a sleek and refined home for your music collection. Choose from various configurations and sizes to ensure your black vinyl storage solution perfectly suits your individual requirements and enhances your living space.

Black vinyl storage shelf

Elevate the aesthetic of your home with our black vinyl storage shelf, a sophisticated addition to any music lover's abode. These shelves offer a chic and practical way to display your record collection while keeping your favourite tunes easily accessible. The minimalist design of our black vinyl storage shelf enables it to blend seamlessly into any interior, adding a touch of refinement while keeping your records organised and within reach.

Minimalist black vinyl storage unit

For those who appreciate understated elegance, our minimalist black vinyl storage unit is the perfect choice. With clean lines, uncluttered design, and a focus on functionality, these storage units provide a sophisticated and efficient solution for organising your music collection. Our minimalist black vinyl storage units are crafted from high-quality materials and are designed to complement a wide range of interior styles, making them the ideal choice for discerning music enthusiasts.

Tall black vinyl storage unit

If your record collection is extensive, our tall black vinyl storage unit is the ideal choice for housing your albums in style. These towering storage solutions offer ample space for a vast array of records, with adjustable shelves to ensure the perfect fit for your entire collection. Our tall black vinyl storage units not only provide an elegant home for your vinyl but also make a striking statement in your living space, adding a touch of sophistication and distinction.

Twoje doświadczenie ma dla nas znaczenie.

Tylko wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, personalizując treści i reklamy oraz gromadząc informacje o klientach.

W razie potrzeby możemy udostępniać odpowiednie informacje naszym partnerom w mediach społecznościowych i w celach analitycznych.

Klikając "W porządku", akceptujesz wszystkie pliki cookie i zgadzasz się z naszą polityką plików cookie, która dotyczy zarówno sklepu internetowego Tylko, jak i bloga Tylko. Możesz edytować swoje preferencje, wybierając "Ustawienia".