Komody z szufladami

Szukasz komody na wymiar? Nasz prosty konfigurator pozwala zaprojektować idealny mebel pasujący do Twojej przestrzeni i stylu, w szerokiej gamie rozmiarów i kolorów.

32 z 378

Pokazywane 32 z 378

<p>Wciąż szukasz? </p> Skonfiguruj

Wciąż szukasz?

Skonfiguruj
idealna półka gotowa w kilka sekund.

Zaprojektuj swój mebel

Discover our elegant range of chest of drawers with legs, designed to provide stylish and practical storage solutions for your home. Our carefully curated collection features a variety of sizes, designs and finishes to suit any interior style. Find the perfect chest of drawers with legs to meet your storage needs and elevate your living space.

Modern chest of drawers with legs

Our modern chest of drawers with legs combines the latest trends in design and functionality to create an elegant and practical piece of furniture. With clean lines, sleek finishes and subtle details, these contemporary chests of drawers are perfect for those who appreciate modern design and wish to make a statement in their home. The elevated design not only adds visual interest but also allows for easy cleaning beneath the unit.

Tall chest of drawers with legs

Tylko's tall chest of drawers with legs is perfect for those in need of ample storage while conserving floor space. Our tall chest of drawers with legs is available in various styles, finishes and colours to complement your existing décor. The added height of the legs creates a sense of openness and airiness in your space, making them ideal for bedrooms, living rooms, or any area where space is at a premium.

Small chest of drawers with legs

For those with limited space or looking to add a touch of organisation to a small area, our small chest of drawers with legs is the ideal solution. These compact and versatile chests of drawers offer ample storage for your essentials without taking up too much room. The elevated design not only adds visual interest but also allows for easy cleaning beneath the unit. Despite their modest size, our small chest of drawers with legs provides a surprising amount of storage capacity, making them an excellent choice for bedrooms, living rooms or even home offices.

Customisable chest of drawers with legs

At Tylko, we understand that each home is unique, and our customisable chest of drawers with legs allows you to create the perfect storage solution to suit your individual needs. Choose from a range of sizes, finishes, leg styles and colours to craft a chest of drawers that not only meets your storage requirements but also complements your interior design.

Twoje doświadczenie ma dla nas znaczenie.

Tylko wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, personalizując treści i reklamy oraz gromadząc informacje o klientach.

W razie potrzeby możemy udostępniać odpowiednie informacje naszym partnerom w mediach społecznościowych i w celach analitycznych.

Klikając "W porządku", akceptujesz wszystkie pliki cookie i zgadzasz się z naszą polityką plików cookie, która dotyczy zarówno sklepu internetowego Tylko, jak i bloga Tylko. Możesz edytować swoje preferencje, wybierając "Ustawienia".