Choose your language

Informacja o wyborze OferentaInformacja o wyborze Oferenta

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji usługi badawczej w związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie nr 5/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:


  1. 1. Deloitte Consulting S.A.
  2. 2. Kantar Millward Brown S.A.

W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta Deloitte Consulting S.A.Pełna treść informacji
Pobierz dokument