Przechowywanie płyt winylowych

Nasze szafki do przechowywania winyli posiadają odpowiednie półki do przechowywania płyt o głębokości 40 cm oraz funkcjonalne trzy rzędy wysokości.

32 z 472

Pokazywane 32 z 472

<p>Wciąż szukasz? </p> Skonfiguruj

Wciąż szukasz?

Skonfiguruj
idealna półka gotowa w kilka sekund.

Zaprojektuj swój mebel

Add a touch of sophistication to your music collection with Tylko's premium range of white vinyl storage solutions which are designed to display your prized records with elegance and ease, ensuring your cherished albums are always within reach and beautifully organised.

White vinyl record storage units

Keep your beloved vinyl collection in perfect condition with our exquisite white vinyl record storage units. These units boast a sleek design that seamlessly blends with various interior styles, while their sturdy construction provides the durability needed to protect your precious records. Tylko's white vinyl storage units are the ultimate combination of form and function, offering a stylish home for your music collection that will stand the test of time.

White vinyl storage

Experience unparalleled organisation and style with our white vinyl storage solutions, specifically designed to cater to the needs of vinyl enthusiasts. These storage units are not only visually appealing but also highly functional, with adjustable shelves and compartments to accommodate records of various sizes. Choose from a range of configurations and sizes, ensuring your white vinyl storage solution perfectly suits your individual requirements and complements your existing décor.

White vinyl storage shelf

Introduce a touch of elegance to your home with our white vinyl storage shelf, an exquisite addition to any music lover's abode. These shelves offer an effortlessly chic way to display your record collection while providing easy access to your favourite tunes. The minimalist design of our white vinyl storage shelf allows it to blend seamlessly into any interior, enhancing the beauty of your space while keeping your records organised and within reach.

Small white vinyl storage unit

For those with limited space, our small white vinyl storage unit offers the perfect solution to store and showcase your vinyl collection. These compact units are designed to maximise storage without taking up valuable floor space, making them ideal for smaller rooms or apartments. Despite their modest size, these small white vinyl storage units provide ample room for your records and are constructed with the same high-quality materials and attention to detail as our larger offerings.

Tall white vinyl storage unit

If you have an extensive record collection, our tall white vinyl storage unit is the ideal choice to accommodate your albums in style. These towering storage solutions offer ample space for a vast array of records, with adjustable shelves to ensure the perfect fit for your entire collection. Our tall white vinyl storage units not only provide an elegant home for your vinyl but also make a striking statement in your living space, adding a touch of sophistication and refinement.

Twoje doświadczenie ma dla nas znaczenie.

Tylko wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, personalizując treści i reklamy oraz gromadząc informacje o klientach.

W razie potrzeby możemy udostępniać odpowiednie informacje naszym partnerom w mediach społecznościowych i w celach analitycznych.

Klikając "W porządku", akceptujesz wszystkie pliki cookie i zgadzasz się z naszą polityką plików cookie, która dotyczy zarówno sklepu internetowego Tylko, jak i bloga Tylko. Możesz edytować swoje preferencje, wybierając "Ustawienia".