Biurka

Podejmij się każdego zadania dzięki stylowemu biurku, przy którym maksymalnie wykorzystasz swoją przestrzeń, kreatywność czas.

18 z 18

<p>Wciąż szukasz? </p> Skonfiguruj

Wciąż szukasz?

Skonfiguruj
idealna półka gotowa w kilka sekund.

Zaprojektuj swój mebel

Discover Tylko's vibrant red desk collection, designed to add a splash of colour and personality to your workspace. Our range includes modern, long, small, and red desks with drawers, ensuring there's a perfect fit for every space and style.

Red desk

A red desk can instantly transform your office or study area, infusing it with energy and creativity. Tylko's collection features a variety of sizes, styles, and finishes, making it easy to find the perfect red desk to suit your needs. Whether you're looking for a contemporary design or a more traditional aesthetic, our desks are crafted with the highest quality materials, ensuring they are both stylish and durable. Make a bold statement in your workspace with a red desk from Tylko.

Modern red desk

For those seeking a more contemporary look, our modern red desk is the perfect choice. These sleek and stylish desks are designed with clean lines, minimalist features, and innovative storage solutions, creating a functional yet visually striking workspace. Our modern red desks come in various sizes and finishes, allowing you to customise your desk to complement your office décor. Choose a modern red desk from Tylko to add a touch of sophistication and elegance to your workspace.

Long red desk: A spacious solution for your office

If you require a larger workspace, our long red desk collection is the ideal solution. These desks offer ample surface area, perfect for accommodating multiple monitors, paperwork, or creative projects. With their generous proportions, our long red desks ensure you have the space you need to stay organised and productive. Designed with both style and practicality in mind, our long red desks are available in various styles and finishes to seamlessly integrate into your office or home.

Small red desk

For those with limited space, our small red desk options provide a stylish and functional solution. These compact desks are perfect for fitting into smaller rooms, alcoves, or even creating a dedicated workspace within a larger living area. Despite their size, our small red desks do not compromise on quality or style, offering the same high-quality materials and finishes as our larger desks. Make the most of your space with a small red desk from Tylko, designed to bring both function and flair to your workspace.

Red desk with drawers: A practical storage solution

Stay organised and keep your workspace clutter-free with a red desk with drawers from Tylko. Our desks feature built-in storage solutions, providing a convenient place to store your office essentials, such as stationery, documents, and electronic devices. Combining practicality with style, our red desks with drawers are designed to enhance the aesthetics of your workspace while ensuring you have everything you need at your fingertips. Choose from various drawer configurations and styles to find the perfect red desk with drawers to suit your needs.

Twoje doświadczenie ma dla nas znaczenie.

Tylko wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, personalizując treści i reklamy oraz gromadząc informacje o klientach.

W razie potrzeby możemy udostępniać odpowiednie informacje naszym partnerom w mediach społecznościowych i w celach analitycznych.

Klikając "W porządku", akceptujesz wszystkie pliki cookie i zgadzasz się z naszą polityką plików cookie, która dotyczy zarówno sklepu internetowego Tylko, jak i bloga Tylko. Możesz edytować swoje preferencje, wybierając "Ustawienia".